Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Sosialister i regjeringen

DiversePosted by Dag Thu, August 05, 2010 09:03:11

Det begynner å komme mange dumme ting fra den rød-grønne regjeringen nå. I går fikk vi se på nyhetene at noen privatpersoner har blitt nektet å bygge småkraftverk i Hardanger, men på samme tid trumfer regjeringen igjennom at de nye kraftlinjene skal gå i luften og skjemme ut et av Norges varemerker.

Sosialistene viser nå også sitt sanne jeg ved at private barnehageeiere ikke får ta ut overskudd. Disse har hjulpet Kristin Halvorsen til å oppfylle løftet om full barnehagedekning. Nå når løftet er oppfylt, foreslår regjeringen at staten skal overta verdier etter private barnehager som legges ned. Hvem vil ønske å ta private initiativ i et land der staten er livredd for at private skal tjene penger? Selvfølgelig skal det stilles krav til alle som mottar tilskudd fra staten, men det må gå an å drive mer lønnsomt enn det det offentlige selv klarer, uten at staten truer med å ta overskuddet.

Det falt den rød-grønne regjeringen tungt for brystet at en tidligere statsråd, Bjarne Håkon Hanssen, har blitt hyret inn for å motarbeide det famøse forslaget fra regjeringen. Den klarer ikke å forstå at den tidligere Arbeiderpartipolitikeren ikke lenger er politiker, men PR-rådgiver. Han blir  vel oppfattet som frafallen, en sosialist må for alltid forfekte sosialistiske standpunkter, må vite.

Det er dessuten foreslått at Senterpartiet bør skifte navn til Zen-terpartiet, etter at Liv Signe Navarsæter på skattebetalernes regning har blitt påspandert rådgivning til 40.000 kroner hos en Zen-terepeut. Zen er en japansk buddist-retning. Rådgivningen skal visstnok gjøre henne til en bedre leder. Hun hadde nok aldri fått det dekket hvis rådgivningen hadde vært basert på kristne verdier.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post45

Vindkraft

DiversePosted by Dag Thu, January 28, 2010 21:13:53
Vindkraft er et miljøvennlig energialternativ. Derom er det ingen tvil. Allikevel ser vi gang på gang at planlagte vindraftverk møter sterk motbør. Nå sist er det Haugesund kommune som forsøker å hindre selskapet Solvind å bygge to vindmøller vest på Storøy. Det er visst estetiske argumenter som bringes til torgs. Skjerp dere, politikere i Haugesund. Såpass må vi tåle for å få mer miljøvennlig kraft.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post28

Norge og menneskerettigheter

DiversePosted by Dag Sun, October 04, 2009 22:05:06

Europa gratulerer i disse dager Torbjørn Jagland med utnevnelsen til generalsekretær i Europarådet. Jeg stiller meg i rekken av gratulanter. I dag heier jeg enda mer på ham, fordi han har uttalt at han vil ha fokus på menneskerettigheter.

Trosfrihet og retten til å skifte religion er en del av menneskerettighetene. Dessverre ser det ut til at Jagland også må ta sitt hjemland i lære. I dag kom en av asylsøkerne jeg har kontakt med og viste meg et brev han har fått av sin advokat.

Min venn er fra et land dominert av fundamentalistisk islam, men i Norge har han konvertert til kristen tro. Han er en av de mest trofaste i vår menighet, men myndighetene vil ikke tro på at hans konvertering er ekte.

Dessverre er det nok rett at en del asylsøkere har konvertert på falsk grunnlag i et forsøk på å skaffe seg opphold i Norge. Det forhindrer ikke at jeg har tro på at min venns konvertering er reell.

Det som allikevel gjør at jeg mener Torbjør Jagland har en jobb å gjøre også mot Norge i forhold til menneskerettigheter, er begrunnelsen Utlendingsnemda (UNE) bruker for å gi avslag på min venns asylsøknad.

Hans advokat oppsummerer UNEs avslag slik: "... at du i alle fall kan bare gå tilbake til din gamle tro og avsverge konverteringen til kristendom".

Norske myndigheter ber altså mennesker å avsverge seg sin tro. "Frekt" var det en som kalte det. Det er et mildt uttrykk. Dette kan da ikke være annet enn brudd på menneskerettighetene? Lykke til med jobben, Jagland!

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post26

Erkebiskop Trond Giske

DiversePosted by Dag Sun, June 21, 2009 14:13:03

Igjen har regjeringen med "erkebiskop" Trond Giske trosset Den norske kirke og utnevnt en annen biskop enn den kirken selv ønsket. Av de fem kandidatene var det én som som klart sier "ja" til det Bibelen sier "nei" til. Siden Trond Giske ønsker en liberal kirke som ikke bryr seg om hva Bibelen sier, benyttet han igjen anledningen til å utnevne til biskop den ene kandidaten som delte hans syn, selv om den kandidaten hadde langt lavere oppslutning enn den av kirken fortrukne kandidat.

De siste årene har Giske satt som krav for overføring av makt fra stat til kirken selv, at kirken blir mer demokratisk. Selv bryr han seg tydeligvis ikke om om den type demokrati. I stedet styrer han som en eneveldig erkebiskop og overprøver kirkens eget votum når det passer ham.

Det blir spennende å se hvordan det konservative bedehusfolket i Rogaland vil reagere på denne bispeutnevnelsen, men dessverre har jeg ikke for store forventninger til at det blir de store reaksjonene. Bidra til vekst for Den norske kirke, vil utnevnelsen garantert ikke gjøre. Liberal teologi har ikke evnen og kraften i seg til å skape engasjement og forvandlede liv. Det kan bare det evangelium gjøre som er i samsvar med Guds åpenbarte ord i Bibelen.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post11
« Previous