Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

KrF og romslighet

KrFPosted by Dag Wed, February 03, 2010 22:05:06

Det er med undring jeg følger debatten etter Inger Lise Hansens siste utspill. Såkalte valgomater viser at KrFs politikk har langt høyere oppslutning enn valgresultater og meningsmålinger tilsier. Så kommer det noen og vil endre KrFs politikk for å oppnå høyere oppslutning.

Av en eller annen grunn er det mange som sympatiserer med KrFs politikk, men som ikke ønsker å stemme på partiet. Altså er det ikke partiprogrammets innhold som er problemet.

Jeg tror heller det er mangel på tydelighet. Det er for mange utspill fra den liberale fløyen som gjør at folk spør seg om de kan stole på KrF i de sentrale verdiene. Mange har nok hatt liten tillit til Inger Lise Hansen før, men nå har hun i alle fall tonet flagg. Det er ikke lenger noen tvil. I tillegg har det kommet fram at sentrale personer har vært klar over hennes standpunkt. Da er det rart at hun har kommet så langt som hun har.

Knut Arild Hareide har heller ikke stor tillit i brede lag av KrFs velgermasse. Nå når han så tydelig støtter Inger Lise Hansen i sak, er det klart at det blir vanskelig å stole på KrF så lenge han av mange anses som kronprins i partiet.

Det ropes på romslighet, men noen verdier må ligge fast. Det er de kristne verdiene som samler KrF. I mange andre spørsmål kan man være uenige, men når det opponeres mot grunnleggende KrF-verdier må det bli bråk. Heller ikke i andre partier vil det bli akseptert at sentrale ledere står for ting som er helt på tvers av partiets identitet. Hva ville skje om en nestleder i SV ville at partiet skulle forkaste sosialismen og i stedet kjempe for privatkapitalisme? Det ville aldri bli akseptert.

Jeg kan ikke forstå at Inger Lise Hansen og hennes meningsfeller ikke ser dette selv. Det er nok av andre partier som deler hennes synspunkter. Hun hadde nok passet godt inn i Venstre. Oppslutningen om det partiet vitner i alle fall ikke om at en omlegging av KrFs politikk vil føre partiet opp på 10-15 % oppslutning, slik Inger Lise Hansen tror.

Mitt råd til KrF er å blankpusse profilen. Stå fast på de sentrale verdiene og gi rom for uenighet og debatt om temaer som ikke kan direkte utledes av partiets verdigrunnlag.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post30