Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Sosialister i regjeringen

DiversePosted by Dag Thu, August 05, 2010 09:03:11

Det begynner å komme mange dumme ting fra den rød-grønne regjeringen nå. I går fikk vi se på nyhetene at noen privatpersoner har blitt nektet å bygge småkraftverk i Hardanger, men på samme tid trumfer regjeringen igjennom at de nye kraftlinjene skal gå i luften og skjemme ut et av Norges varemerker.

Sosialistene viser nå også sitt sanne jeg ved at private barnehageeiere ikke får ta ut overskudd. Disse har hjulpet Kristin Halvorsen til å oppfylle løftet om full barnehagedekning. Nå når løftet er oppfylt, foreslår regjeringen at staten skal overta verdier etter private barnehager som legges ned. Hvem vil ønske å ta private initiativ i et land der staten er livredd for at private skal tjene penger? Selvfølgelig skal det stilles krav til alle som mottar tilskudd fra staten, men det må gå an å drive mer lønnsomt enn det det offentlige selv klarer, uten at staten truer med å ta overskuddet.

Det falt den rød-grønne regjeringen tungt for brystet at en tidligere statsråd, Bjarne Håkon Hanssen, har blitt hyret inn for å motarbeide det famøse forslaget fra regjeringen. Den klarer ikke å forstå at den tidligere Arbeiderpartipolitikeren ikke lenger er politiker, men PR-rådgiver. Han blir  vel oppfattet som frafallen, en sosialist må for alltid forfekte sosialistiske standpunkter, må vite.

Det er dessuten foreslått at Senterpartiet bør skifte navn til Zen-terpartiet, etter at Liv Signe Navarsæter på skattebetalernes regning har blitt påspandert rådgivning til 40.000 kroner hos en Zen-terepeut. Zen er en japansk buddist-retning. Rådgivningen skal visstnok gjøre henne til en bedre leder. Hun hadde nok aldri fått det dekket hvis rådgivningen hadde vært basert på kristne verdier.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post45