Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Kristent menneskesyn

KrFPosted by Dag Sat, February 05, 2011 18:21:04

Flere sentrale KrF'ere har forsøkt å berolige den konservative delen av velgerne sine med at KrF's politikk bygger på kristne grunnverdier. Når man skal konkretisere det trekker man fram honnørord som nestekjærlighet, respekt og toleranse. Fine og gode ord. Vi vil se rart på dem som ikke kan si seg enige i disse begrepenes positive betydning for et godt samfunn.

I det siste har både nestleder Inger Lise Hansen og kommende leder Knut Arild Hareide vært framme i media og poengtert det kristne menneskesyn som viktig for KrF's politikk. På en god måte viste Hareide at det bl.a. har konsekvens for vårt syn på abort. Et kristent menneskesyn innebærer at mennesket har uvurderlig verdi fra unnfangelse til naturlig død.

Vi er skapt i Guds bilde. Salmisten (Salme 8) sier faktisk at vi er skapt "lite ringere enn Gud". Hvert eneste menneske, fattig eller rik, ung eller gammel, funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, mann eller kvinne, svart eller hvit, kong Salomo eller Jørgen Hattemaker - alle har samme verdi og fortjener lik respekt.

Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde. I samme åndedrag forteller den at vi er skapt til mann og kvinne, eller mannlig og kvinnelig, som vil være en mer korrekt oversettelse av de hebraiske ordene. Det kristne menneskesyn har derfor konsekvens for vårt syn på ekteskap og samliv. Det er derfor urovekkene når sentrale KrF'ere nedtoner kampen mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Hansen vil endog avlyse hele kampen og Hareide har også kommet med ulne uttalelser. Jeg stoler på dem begge i kampen mot abort og sorteringssamfunnet, men det kristne menneskesynet som de mener å forfekte, må også få konsekvens for deres syn på ekteskapet. Jeg er derfor glad for at Hansen ikke vil bli gjenvalgt, men skulle ønske KrF fikk en leder som var klarere enn det Hareide har vært til å fronte det kristne menneskynets konsekvens for KrF's familie- og ekteskapspolitikk.  • Comments(1)//dag.vister.net/#post58