Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Er Breivik en kristen?

DiversePosted by Dag Thu, November 17, 2011 15:10:40

I følge e24.no er en 24 år gammel praktikant ved et svensk universitet sparket fordi han i en blogg uttrykte seg positivt om Anders Behring Breiviks handlinger. I artikkelen skrives det at 24-åringen i likhet med Breivik beskriver seg som konservativ kristen.

Like etter de tragiske og forferdelige drapene i regjeringskvartalet og på Utøya beskrev en politimann Breivik som en kristen fundamentalist. Men Breivik var verken kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det viser hans handlinger at han ikke er. En kristen fundamentalist (eller konservativ kristen) forplikter seg til i ord og handling å følge Jesu eksempel. Vi trenger ikke å lese mer enn Jesu Bergpreken for å se at Breiviks handlinger bryter fundamentalt med Jesu undervisning.

Hva så med Breivik selv? Han definerer seg heller ikke som konservativ kristen. Riktignok bruker han i sitt manifest både "konservativ" og "kristen" om seg selv, men i hver sin sammenheng. Han skriver at han ikke har noe personlig forhold til Gud eller Jesus. Han ønsker å bevare den vestlige kulturen. Derfor er han kulturelt sett konservativ - han vil konservere/bevare kulturen. Siden denne kulturen har sine historiske røtter i jødisk og kristen tro, definerer han seg som kristen. Mange vil kalle en slik person "kulturkristen". Selv Anne Holt definerer seg som kristen i denne betydningen.

Breivik forklarer videre at til og med mange ateister i Europa er kristne, nettopp fordi de ønsker å bevare en kultur som har sine røtter i den jødiske og kristne troen. Han har altså en ganske vid definisjon av hva det vil si å være kristen, men ingen steder betegner han seg selv om kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det er andre som prøver å plassere ham i en slik boks, men da har de ingen peiling på hva slike begreper innebærer. Det er ingenting i Breiviks tro eller handlinger som kan koble ham til slike betegnelser.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post61