Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Trosopplæring

DiversePosted by Dag Fri, February 03, 2012 20:05:53

Det virker som om mange foreldre overlater ansvaret for deres barns åndelige utvikling til menigheten. Det tror jeg er et blindspor. Menigheten kan være med å støtte foreldrene, men den viktigste trosopplæring foregår i hjemmet. Det er foreldrenes ansvar at barna læres opp i kristen tro og gjennom foreldrenes liv får se hva det innebærer å leve som en kristen.

Bibellesning, bordbønn, aftenbønn m.m. bør være en naturlig del av en kristen families liv. Barna må få se i praksis at troen er en viktig del av foreldrenes liv ved at foreldrene selv ber, leser i Bibelen og deltar i menighetens samlinger. I samtaler med dåpsforeldre har jeg alltid forsøkt å legge vekt på dette. Ingen betyr mer for barnas trosliv enn foreldrene.

Det var de jødiske fedre som ble pålagt å videreformidle troen til sine barn. Opplæringen skjedde ikke i synagogen, men i hjemmet. Dersom kristne ble like bevisste på det, kunne vi kanskje slippe noe av aktivitetsjaget i menighetene.

Nå vil Misjonsforbundet UNG fokusere på dette. Les artikkelen hos idag.no.

  • Comments(0)//dag.vister.net/#post64