Dag Vister Hansen

Dag Vister Hansen

Pålagt å drepe jøder

IsraelPosted by Dag Tue, January 17, 2012 19:01:50

I forbindelse med en markering av Fatahs 47-årsdag 9. januar, siterte PAs høyeste religiøse autoritet, mufti Muhammed Hussein, det kjente Hadith-utsagnet med tilslutning: "Forløsningens dag vil ikke komme før dere bekjemper jødene. Jødene skal gjemme seg bak steiner og trær. Da skal steinene og trærne rope: Å muslim, Allahs tjener, det er en jøde bak meg. Kom og drep ham!"

Hadith er en samling fortellinger om hva Muhammed sa og gjorde, og er den helligste skriftsamlingen nest etter Koranen for muslimer. Norske palestinavenner neglisjerer denne virkeligheten. Samtidig er norske og internasjonale midler med å finansiere palestinske skolebøker som oppfordrer barn til å hate jøder.

Det er naivt å tro at det kan bli varig fred mellom Israel og palestinerne så lenge Israel har en motpart som har ett stort mål: å drepe dem. Dette er ikke tom retorikk, men dypt alvor for tusener av muslimer. En rettroende muslim er forpliktet til å følge Muhammeds ord og eksempel.

Dessverre ser vi nå at også en del ytterligående jøder radikaliseres og er villig til å bruke vold for å fremme sine krav.

Mer enn noen gang er det grunn for oss til å ta inn over oss Bibelens formaning: Be om fred for Jerusalem (Salme 122,6).

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.